Saison 2017 – 2018 (Part 1)

Déi néi Saison steet firun der Diir. Dofir wollten mir iech hei mol en klengen Firgeschmach gin. Ugefang mat éisen Jugendekippen:
Eis Butzen hun 1mol an der Woch Training, den vum Armanda an Patricia encadréiert gett.
Eis Prépoussins hun zwee néi Traineren: d’Michèle an den Philippe. Eis Poussins gin wéiderhin vum Nino trainéiert, souwéi och d’Minis vum Martine. Den Alexandre Petrovic ass responsable fir d’Filles Scolaires an d’Cadettes. Bei den Jongen ass den Nikolaos Kontos net nemmen Seniors A-Trainer, mee och Cadets-Trainer. Hen soll do lues awer secher déi jonk Schierener Spiller un déi éischt Ekip féiren.
Demno gin mir mat net manner wéi 6 Jugendekippen an dat néit Championnat, dat Enn September ufänkt. Dest wéist dat mir wéiderhin vill Wert op éis Jugendarbecht setzen.

Hei dann och den Trainingsprogramm, den bis den 1. November gülteg ass.

Horaire Entrainements 2017/18

Share