Quizowend

Den Mettwoch, 24. Mee, war et rem su weit: d’Black Frogs Schieren hun op eng néi Edition vun hirem Quizowend invitéiert. Bei interessanten Froen an gudder Stemmung war en flotten Owend secher. Ongeféier 100 Participanten, opgedeelt op 20 Ekippen, hun den Wee an déi Schierener Buvette fonnt an hun sech an 10 verschiddenen Catégorien gemoss. D’Gewenner gouwen mat flotten Präisser fir hiert Allgeméngwessen belount.

Share