Corona Virus

De BBC Black Frogs Schieren informéiert seng Memberen a Spiller daat all Jugendtraininger bis op weideres ofgesot sin.
Mir passen eis domadder der Décisioun vun der Regierung betreffend d’Schoulen un an haalen iech iwer de weideren Verlaaf um laafenden.
⚫🐸🏀

Share