Changement vum Trainingsprogramm

Wéi all Joers, mussen mir den Trainingsprogramm am Wanter e bessen upassen, well och Fussballsekippen an d’Haal trainéiren kommen. Dofir gellt ab elo an bis d’Fuesvakanz, folgenden Trainingsprogramm:

Trainingsprogramm

Share