Upcoming Events

Quizowend: Mettwochs den 24. Mee invitéiert den Comité rem op sein Quizowend. Mellt iech an äer Ekip un, d’Aschreiwungen sin limitéiert.

Oofschlossfest: Um Samsden, 27. Mee, kommen rem all d’Spiller an Membren vum Schirener Basket an der Haal zesummen fir d’Saison 2016 – 2017 oofzeschléissen an ze feieren.

Share